Vertrouwenspersoon
Ayhan Bulut

Ik ben Ayhan Bulut; actief geweest als onderwijzer, groepsbegeleider, coach, sociaal pedagogisch hulpverlener en vertrouwenspersoon.

Bij ongewenste omgangsvormen staat u er niet alleen voor. Wereldwijd komt het vaak voor dat medewerkers met collega`s en/of leidinggevenden te maken krijgen met seksuele intimidatie, agressie & geweld, pesten of discriminatie.

Heeft u onlangs of in het verleden met een van deze ongewenste omgangsvormen te maken gehad?! Wilt u dat er iemand onvoorwaardelijk naar uw verhaal luistert, meeleeft, meedenkt en u ondersteund? Neem dan gerust contact met mij op, zodat u niet alleen het gevoel heeft maar daadwerkelijk ervaart dat u er niet alleen voor staat. Als vertrouwenspersoon heb ik geheimhoudingsplicht, dus alles blijft vertrouwelijk mits u toestemming geeft om iets kenbaar te maken of actie te ondernemen (wanneer u bijvoorbeeld kiest voor een formele klacht of aangifte).

“Iedereen verdient een veilig en vertrouwde werkplek waar hij/zij zichzelf mag zijn.”

Ayhan Bulut
Mobiel: 06-82490245
Bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur