Trainingen
“Verpleger in Verpleging”

Inzetbaar biedt verplegend en verzorgend personeel, werkzaam in de VVZS-sector (verzorgings-, verpleeg-, ziekenhuizen en serviceflats), de unieke gelegenheid te ervaren hoe het is om afhankelijk te zijn van verzorging en hulp. Hierbij worden “de rollen omgedraaid”.

Opzet van de training
De opzet van de training is dat helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen (al dan niet met het hele multidisciplinaire team) gefaseerd een dagprogramma ondergaan binnen een bestaande (leegstaande) afdeling. Binnen deze afdeling wordt de praktijksituatie, binnen bepaalde grenzen, realistisch nagebootst. Deze situatie is gebaseerd op de dagelijkse gang van zaken op een afdeling binnen uw organisatie.

Naast de eigen specifieke aspecten die u als leidinggevende in deze training wilt laten terugkomen, besteden wij veelal aandacht aan gelijkwaardigheid, blijvend overleg, aansluiting bij belevingswereld, bijdrage aan zelfstandigheid, en werken vanuit cliëntperspectief.
Ook het gegeven dat men de hele dag op dezelfde plaats is, omringd door mensen en regels, zonder daar een keuze in te hebben, wordt uitvoerig behandeld.

De training duurt 1 dag (09.00 uur – 17.00 uur). De kosten voor deze training zijn in vergelijking tot andere werkinhoudelijke trainingen laag! Na een gesprek kunnen wij een offerte en training op maat maken.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u een persoonlijke afspraak maken? Bel of e-mail naar:

Coördinator Training en Opleidingen Inzetbaar
T: 088 4472900
E: planning@inzetbaar.nl