Trainingen
Agressie en Weerbaarheid

“Wat is agressie? Wat doet het met mij? Hoe kan ik reageren om escalatie te voorkomen? Mocht ik toch in moeten grijpen, hoe doe ik dat zonder de cliënt en mezelf te beschadigen?” Deze vragen houden veel hulpverleners bezig. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen.

Inzetbaar verzorgt daarom trainingen rond dit onderwerp; agressie en weerbaarheid. De basis van deze training is de-escalerend werken en eventueel contactherstel. De training behandelt welke vormen van agressie er zijn, wat dat met medewerkers kan doen en welke technieken goed toepasbaar zijn in dergelijke situaties.

Het doel van de één- of tweedaagse training is deelnemers handvatten mee te geven om met agressie om te gaan. De training behandelt de theorie op een interactieve manier, waarbij het accent van de training op vaardigheden zit. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Wat is agressie? En wat betekent dit voor onze instelling
  • Lichaamstaal
  • Grenzen stellen
  • Omgaan met frustratieagressie
  • Omgaan met instrumentele agressie
  • Weerbaarheidsoefeningen

Doelgroep
De deelnemers zijn hulpverleners die komen uit de jeugdzorg, psychiatrie, detentie of gehandicaptenzorg. Het zijn mensen die praktisch zijn ingesteld en behoefte hebben aan het uitwisselen van kennis en praktijkervaringen.

De trainer
Om aan te sluiten bij de deelnemers is het goed voor de trainer om te weten wat er speelt op de werkplek.  De trainers zijn daarom zelf werkzaam in het veld en hebben veel ervaring met verschillende soorten agressie en gedrag. De trainers hebben als visie dat het contact weer hersteld moet worden met de cliënt. Dit houdt in dat zij de deelnemers niet gaan leren vechten, maar juist ervoor te zorgen dat ze het contact herstellen en op een humane manier leren in te grijpen bij escalaties.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u een persoonlijke afspraak maken? Bel of e-mail naar:

Coördinator Training en Opleidingen Inzetbaar
T: 088 4472900
E: planning@inzetbaar.nl