Dienstverlening
Zorgverzekeraars

Inzetbaar is voor zorgverzekeraars bij uitstek geschikt voor projectmatige inzet bij al dan niet individuele complexe zorg- en begeleidingsvraagstukken. Altijd met het doel: herstel van de normale leefsituatie. Zowel preventief als binnen een crisissituatie.

Daarnaast “ontzorgt” Inzetbaar zorgverzekeraars bij de administratie en  coördinatie van gecontracteerde ZZP’ers in AWBZ.

Inzetbaar is gewend om verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten van onze inzet. We rapporteren middels Kritische Prestatie Indicatoren binnen de vooraf vastgestelde  Service Level Agreements.